logo

soalan lazimhubungi kamiaduan.png petalaman

sidr-main

Unit Hidrologi Dan Sumber Air

JPS  Modified on PrintEmail

1. Pembangunan, O&M Bagi Jaringan Hidrologi
Untuk membangunkan, mengeluarkan dan menguji peralatan atau sistem hidrologi untuk disesuaikan dengan keadaan tempatan. Menyediakan perkhidmatan sokongan dalam bidang peralatan hidrologi. Menggunakan peralatan dalam skim pengairan dan saliran utama. Menyediakan latihan tetap tentang penyelenggaraan peralatan hidrologi dan kelengkapan telemetrik.

2. Mengumpul, Memproses, Mengarkibkan & Menyebarkan Data & Maklumat Hidrologi
Menyelaras aktiviti hidrologi yang dijalankan di negeri-negeri yang bertanggungjawab terhadap operasi dan penyelenggaraan stesen dan pengumpulan data lapangan. Mengumpul, memproses, menyimpan dan mendapatkan balik data hidrologi untuk perancangan, pembangunan dan pengurusan sumber air. Menerbitkan data hidrologi secara berkala untuk pengguna.

3. Ramalan & Amaran Banjir
Penilaian sumber air dan pemantauan kemarau. Untuk membangunkan sistem ramalan dan amaran banjir untuk lembangan sungai utama. Memantau dan menilai kemarau di lembangan sungai utama. Memberi khidmat nasihat tentang penggunaan hidrologi. Mengkaji semula, membangunkan, mengemas kini dan menyebarkan tatacara hidrologi kepada pengguna akhir.

retrieve_rf_data siren_sri_embong

jps gov 1malay terengganu nre jpa mampu msc mdec bpa