sidr-main

Vision | Mission | Objectives

JPS  Modified on PrintEmail

Wawasan :
Menjadi organisasi sektor awam antara yang unggul di dunia.

Misi :
Menguruskan sumber air, lembangan sungai, risiko banjir dan zon pinggir laut untuk mencapai alam sekitar yang mapan dan kualiti hidup yang dipertingkatkan.

Objektif :
Menyediakan perkhidmatan kejuruteraan yang melebihi keupayaan kumpulan sasaran sendiri seterusnya menjamin penggunaan tanah yang optimum dan pengurusan yang lebih cekap bagi sumber air negara.

Nilai Korporat JPS :
Buat Perkara yang Betul, dan Buat dengan Betul dengan KUALITI, INTEGRITI, PRIHATIN

Dasar Q :
JPS Terengganu komited terhadap budaya kerja cemerlang yang tertumpu pada perbaikan yang berterusan ke arah kepuasan pelanggan dan pekerja.

jps gov 1malay terengganu nre jpa mampu msc mdec bpa