sidr-main

Dasar Privasi

JPS  Dikemaskini pada

Privasi Anda
Halaman ini menjelaskan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat diserahkan oleh pelawat. Jika anda membuat apa-apa urus niaga atau menghantar e-mel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin dikongsi dengan agensi-agensi awam lain bagi membantu menyediakan perkhidmatan lebih berkesan dan cekap, sebagai contoh dalam menyelesaikan aduan yang memerlukan maklum balas daripada agensi-agensi lain.

Maklumat yang Dikumpulkan
Maklumat peribadi tidak akan dikumpulkan apabila anda melayari tapak web ini kecuali maklumat yang anda diserahkan melalui e-mel. 

Apakah yang akan berlaku jika saya membuat pautan ke tapak web lain?
Tapak web ini mengandungi pautan ke tapak web yang lain. Dasar privasi ini hanya diterima pakai untuk tapak web ini. Sila beri perhatian bahawa tapak web yang dipautkan dengan tapak web kami mungkin mempunyai dasar privasi yang berlainan dan pelawat dinasihati supaya memeriksa dan memahami dasar privasi setiap tapak web. 

Pindaan terhadap Dasar
Jika dasar privasi dipinda, pindaan akan dikemas kini dalam halaman ini. Dengan melawati halaman ini secara kerap, anda akan dikemas kini dengan maklumat terkini, bagaimana tapak ini digunakan dan bagaimana maklumat dikongsi dengan pihak-pihak lain dalam keadaan tertentu.

jps   gov      terengganu   nre   jpa   mampu   msc   mdec   bpa