sidr-main

UJIJALAN DAN PENTAULIAHAN STESEN PEMANTAUAN PROGRAM RAMALAN DAN AMARAN BANJIR NEGARA (PRAB)

JPS  Dikemaskini pada CetakEmel

9-10hb Mac 2020 : Ujijalan dan pentauliahan stesen pemantauan hujan, aras air, siren amaran banjir dan webcam untuk Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara (PRAB). Ujijalan dan pentauliahan ini dilakukan oleh Seksyen Instrumentasi dan Komunikasi, PRABN JPS Malaysia bersama JPS Terengganu di sekitar Daerah Kuala Terengganu dan Hulu Terengganu.
89305572