logo

soalan lazimhubungi kamiaduan.png petalaman

sidr-main

Perlindungan Harta Benda & Nyawa

JPS  Dikemaskini pada CetakEmel

Teras pengeluaran

Teras Proses

Petunjuk Penilaian Prestasi

1.

Kawasan bebas dari  banjir kilat   berdasarkan rekabentuk ulangan berkala

 • Pembangunan infrastruktur
 • Pengurusan,operasi dan penyelenggaraan
 • Institusi  dan perundangan
 • Sistem maklumat sungai.
 • Penyelidikan dan pembangunan.
 • Pengurangan/kejadian banjir kilat
 • Pembinaan dan berpelanjaan
2.

Zon  pantai  yang bebas   dari kemasukan air masin dan hakisan persisiran pantai

 • Pembangunan infrastruktur.
 • Pengurusan,operasi dan baik pulih.
 • Institusi dan perundangan ICZM, ETC
 • Penyelidikan dan pembangunan.
 • kemasukan air masin dan hakisan persisiran pantai..
 • Pembinaan
 • Perbelanjaan
 • Indeks pantai
3.

Persisiran  pantai dan 
hartanah dari  kesan  negatif  akibat atif  akibat pembangunan tidak mapan

 • Pembangunan infrastruktur.
 • Pengurusan,operasi dan baik pulih.
 • Institusi dan perundangan- ICZM, ETC
 • Penyelidikan dan pembangunan.
 • kemasukan air masin dan hakisan persisiran pantai
 • Pembangunan
 • Perbelanjaan
 • Indeks pantai
4.

Pantai-pantai rekreasi dan habitat semulajadi yang  dilindungi  dan di pelihara

 • Pembangunan infrastruktur.
 • Pengurusan,operasi dan penyelenggaraan
 • Institusi dan perundangan - ICZM, ETC
 • Penyelidikan dan pembangunan.
 • kemasukan air masin dan hakisan persisiran pantai
 • Pembinaan
 • Perbelanjaan.
 • Indeks pantai
5.

Kuala sungai yang selamat dan boleh dilalui

 • Pembangunan infrastruktur.
 • Pengurusan,operasi dan baik pulih.
 • Jumlah aduan
6.

Ramalan  banjir bagi semua negeri.

 • Organisasi  IT semasa
 • Prosedurramalan banjir
 • Sistem maklumat sungai
 • Penyelidikan dan pembangunan.
 • Maklumat  tepat
 • Masa tepat
jps   gov      terengganu   nre   jpa   mampu   msc   mdec   bpa