logo

soalan lazimhubungi kamiaduan.png petalaman

sidr-main

Pertanian Dan Pengeluaran Makanan

JPS  Dikemaskini pada CetakEmel

Teras pengeluaran

Teras Proses

Petunjuk Penilaian Prestasi

1. Kawasan yang mendapat kemudahan pengurusan air (Padi)
 • Pembangunan infrastruktur
 • Pengurusan,operasi dan penyelenggaraan
 • Pemodenan sistem pengurusan air
 • Institusi dan perundangan
 • Kawasan saliran
 • Indeks pengeluaran air(kg/cu.m)
 • Bekalan air relatif (RWS)
 • Intensiti Tanaman (CI)
 • Operasi dan kos penyelenggaraan
2. Kawasan yang mendapat kemudahan pengurusan air (Tanaman selain padi
 • Pembangunan infrastruktur
 • Pengurusan,operasi dan penyelenggaraan
 • Pemodenan sistem pengurusan air
 • Institusi dan perundangan
 • Kawasan pengairan
 • Indek Produktiviti air (kg/meter padu)
 • Bekalan air relatif (RWS)
 • Intensiti Tanaman (CI)
 • Operasi dan kos penyelenggaraan
3. Kawasan yang mendapat kemudahan pengurusan air (Tanaman kekal)
 • Pembangunan infrastruktur
 • Pengurusan,operasi dan baik pulih
 • Pemodenan sistem pengurusan air
 • Institusi dan perundangan .
 •  Kawasan pengairan
 • Indeks Prduktiviti air (kg/meter padu)
 • Bekalan air relatif (RWS)
 • Intensiti Tanaman (CI)
 • Operasi dan kos penyelenggaraan
4. Kawasan yang mendapat kemudahan pengurusan air (Ternakan)
 • Pembangunan infrastruktur
 • Pembangunan kawasan.
 • Keberkesanan
jps   gov      terengganu   nre   jpa   mampu   msc   mdec   bpa