logo

soalan lazimhubungi kamiaduan.png petalaman

sidr-main

e-Bayaran

JPS  Dikemaskini pada CetakEmel

 

Semua pengguna perlu mengisi borang permohonan yang disediakan. Borang DI.1 atau Borang DI.2 ) boleh didapati dalam format word untuk dicetak. Selepas mengisi borang, pengguna boleh faxnya ke alamat diatas atau menghantarnya melalui email. Adalah disyorkan pengguna merujuk stesen inventori kami untuk menentukan stesen dan jangka masa perolehan data semasa proses mengisi borang. Jika data telah dibekalkan, pengguna mestilah mematuhi dengan syarat yang telah dikenakan seperti yang tertera dalam borang permohonan untuk agensi kerajaan/penyelidikan akademik atau projek swasta. Pengguna hendaklah mengemukakan borang maklumbalas pelanggan (boleh didapati dalam format word) melalui fax / e-mail / serahan tangan selepas memperolehi data.

Adakah data-data ini dikenakan bayaran?

Secara umum, Jabatan ini boleh mengenakan yuran kepada pengguna untuk pembekalan data kecuali untuk pembekalan data untuk projek kerajaan dan untuk tujuan penyelidikan dan akademik. Untuk kegunaan swasta sedikit caj dikenakan (Fees Order 1966) seperti dalam jadual dibawah. Yuran ini dikenakan untuk membiayai sebahagian kos penggunaan komputer dan bahan cetak. Pengguna dinasihatkan membawa media storan seperti CDRdan thumb drive untuk membuat salinan data

Jadual Harga Dalam RM

 Jenis Data

Untuk 3 bulan dan ke bawah

3 bulan ke 1 tahun atau diantaranya

Untuk sebarang tambahan tahun sehingga 10 tahun atau di antaranya

Untuk sebarang tambahan tahun melebihi 10 tahun atau di antaranya

 Hujan

 50.00

 100.00

 50.00 tahunan atau di antaranya

 25.00 tahunan atau di antaranya

 Paras Air

 155.00

 310.00

 155.00

 72.50

 Data Discharge  (State-Discharge  Curve of Derived Maps)

 35.00

 70.00

 35.00

 17.50

 Data Discharge

 165.00

 330.00

 165.00

 82.50

 Sejatan

 35.00

 70.00

 35.00

 17.50

 

e-Bayaran Untuk Data Hidrologi Untuk Pemegang Akaun CIMB Sahaja

CIMB Holder ONLY

Tatacara melalui perbankan Internet

1. Daftar masuk CIMB Click akaun peribadi

2. Klik pada Pay Bills pada menu sebelah kiri
3. Pilih JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA bagi PAY IN LIST
4. Masukkan :
* Nama
* No Syarikat / IC NO * Jumlah (RM)
5. Klik CONFIRM untuk menghantar permohonan anda
6. Klik PRINT untuk mencetak resit
7. Resit diperlukan untuk bukti pembayaran

Permohonan untuk data hidrologi boleh dihantarkan kepada :

Pengarah
Bahagian Pengurusan Sumber Air dan Hidrologi
Jabatan Pengairan Dan Saliran Malaysia
Km 7, Jalan Ampang, 68000
Ampang, Kuala Lumpur.
(u.p: Unit Pengurusan Maklumat)

Fax: 03-4260 1279

http://h2o.water.gov.my | Peta Lokasi Pejabat

Atau hubungi Pegawai yang bertugas untuk sebarang pertanyaan mengenai permohonan data hidrologi:

Abu Salim
(No.Telefon : 03-42895517)

 

jps   gov      terengganu   nre   jpa   mampu   msc   mdec   bpa