sidr-main

Tender / Sebut Harga

JPS/P/TG/TB/3/19

JPS  Dikemaskini pada CetakEmel

PEJABAT YANG MEMANGGIL TENDER
NOMBOR TENDER
TAJUK PROJEK
TARAF SYARAT PENDAFTARAN TEMPAT & TARIKH DOUKUMEN MULAI DIJUAL HARGA DOKUMEN & BAYARAN ATAS NAMA TEMPAT, TARIKH & WAKTU TUTUP TENDER

 

JPS Negeri Terengganu

 

JPS/P/TG/TB/3/19

Projek Tebatan Banjir Gong Kiat, Kuala Terengganu

 

Bumiputera

 

Berdaftar dengan

CIDB dan BPKU

Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera Yang Masih Sah

 
 
Gred : G6
Kategori CE
Pengkhususan CE06
dan CE21

 

Bahagian Pengurusan Kontrak JPS Negeri Terengganu Tingkat 6 Wisma Negeri

 
 
 
02.04.2019
( Selasa )
Hingga
16.04.2019
( Selasa )

 

RM500.00

Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia

 

Bahagian Pengurusan Kontrak JPS Negeri Terengganu Tingkat 6 Wisma Negeri

 
 
23.04.2019
( Selasa ),
Jam 12.00 tgh
Lawatan Tapak/ Taklimat Projek adalah DIWAJIBKAN pada 27.03.2019 ( Rabu ) Masa 10.00 pagi.
Tempat Berkumpul : Bilik Mesyuarat, Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Kuala Terenggan/ Kuala Nerus, Terengganu.
Hanya penama syarikat di dalam Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), PUKONSA atau UPKJ
sahaja boleh menghadiri lawatan tapak/ sesi taklimat. Kontraktor/ Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ. Sila bawa bersama Perakuan/ Sijil SPKK/PPK/STB/UPKJ ASAL dan 1 SALINAN
jps   gov      terengganu   nre   jpa   mampu   msc   mdec   bpa