sidr-main

Tender / Sebut Harga

JPS/P/TG/MK/2/19

JPS  Dikemaskini pada CetakEmel

PEJABAT YANG MEMANGGIL TENDER

NOMBOR TENDER

TAJUK PROJEK

TARAF SYARAT PENDAFTARAN TEMPAT & TARIKH DOUKUMEN MULAI DIJUAL HARGA DOKUMEN & BAYARAN ATAS NAMA TEMPAT, TARIKH & WAKTU TUTUP TENDER

JPS Negeri Terengganu

JPS/P/TG/MK/2/19

Kerja-kerja menaiktaraf infrastruktur Mekanikal dan Elektrikal dan lain-lain kerja berkaitan di rumah Pam Taman Rakyat, Dungun, Terengganu Darul Iman.

Bumiputera

Berdaftar dengan

CIDB dan BPKU

Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera Yang Masih Sah

Gred : G4

Kategori ME

Pengkhususan M15

Bahagian Pengurusan Kontrak JPS Negeri Terengganu Tingkat 6 Wisma Negeri

 

14.04.2019

( AHAD )

 

Hingga

28.04.2019

( Ahad )

RM250.00

Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Terengganu

Bahagian Pengurusan Kontrak JPS Negeri Terengganu Tingkat 6 Wisma Negeri

05.05.2019

( Ahad )

Jam 12.00 tgh

Lawatan Tapak/ Taklimat Projek adalah DIWAJIBKAN pada 14.04.2019 ( Ahad ) Masa 10.00 pagi.

Tempat Berkumpul : Bilik Mesyuarat, Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Dungun, Terengganu.

Hanya penama syarikat di dalam Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), PUKONSA atau UPKJ

sahaja boleh menghadiri lawatan tapak/ sesi taklimat. Kontraktor/ Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ. Sila bawa bersama Perakuan/ Sijil SPKK/PPK/STB/UPKJ ASAL dan 1 SALINAN

Hanya Kontraktor yang menghadiri lawatan tapak dibenarkan mengemukakan tender. Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank/ Kiriman Wang/ Wang Pos di atas nama Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Terengganu.

jps   gov      terengganu   nre   jpa   mampu   msc   mdec   bpa