sidr-main

Tender / Sebut Harga

JPS/IP/PT/03/2019

JPS  Dikemaskini pada CetakEmel

    

PEJABAT YANG MEMANGGIL TENDER

NOMBOR TENDER

TAJUK PROJEK

TARAF SYARAT PENDAFTARAN TEMPAT & TARIKH DOUKUMEN MULAI DIJUAL HARGA DOKUMEN & BAYARAN ATAS NAMA TEMPAT, TARIKH & WAKTU TUTUP TENDER

JPS Negeri Terengganu

JPS/IP/PT/03/2019

Kerja-kerja pengawalan Hakisan Pantai Di kawasan Kg. Telipot, Kuala Nerus, Terengganu

Bumiputera

Berdaftar dengan

CIDB dan BPKU

Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputera Yang Masih Sah

Gred : G6

Kategori CE

Pengkhususan : CE03 atau CE40

Bahagian Pengurusan Kontrak JPS Negeri Terengganu Tingkat 6 Wisma Negeri

15.04.2019

( Isnin )

Hingga

28.04.2019

( Ahad )

RM250.00

Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Terengganu

Bahagian Pengurusan Kontrak JPS Negeri Terengganu Tingkat 6 Wisma Negeri

05.05.2019

( Ahad )

Jam 12.00 tgh

Lawatan Tapak/ Taklimat Projek adalah DIWAJIBKAN pada 15.04.2019 ( Isnin ) Masa 10.00 pagi.

Tempat Berkumpul : Masjid Kampung Telipot, Kuala Nerus, Terengganu.

Hanya penama syarikat di dalam Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), PUKONSA atau UPKJ

sahaja boleh menghadiri lawatan tapak/ sesi taklimat. Kontraktor/ Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ.

Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat.

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank/ Kiriman Wang/ Wang Pos di atas nama Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Terengganu.

jps   gov      terengganu   nre   jpa   mampu   msc   mdec   bpa