sidr-main

Tender / Sebut Harga

No. Tender : MOA/BPSP(KETARA)/11/2019(T)

JPS  Dikemaskini pada CetakEmel

BUTIR-BUTIR TAWARAN HARGA DOKUMEN TAWARAN TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN DIJUAL TARAF/JENIS SYARIKAT SYARAT PENDAFTARAN, GRED, KATEGORI DAN PENGKHUSUSAN TARIKH DAN TEMPAT LAWATAN TAPAK TEMPAT DAN TARIKH TENDER DITUTUP
No. Tender :
MOA/ BPSP(KETARA)/
11/2019 (T)

PROJEK MEMBINA DAN MENYIAPKAN 1 UNIT RUMAH PAM SERTA KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG NYIOR 7 KOMPARTMEN 4, SKIM PENGAIRAN BESUT, IADA KETARA, BESUT TERENGGANU

 RM500.00
(Tidak akan dikembalikan)

Bahagian Pembangunan Aras 12, Menara, 4G1, Wisma Tani, No. 28 Persiaran Perdana Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62624 Putrajaya Malaysia

Isnin,
19 Ogos 2019
hingga
Isnin,
2 September 2019
Isnin - Khamis :
8.30 pg - 12.30 tgh
2.30 ptg - 4.30 ptg
Jumaat:
8.30 pg - 12.00 tgh
3.00 ptg - 4.30 ptg

 T1
Bumiputera/

Syarikat 100% Milik Tempatan 

CIDB
Gred
G5
Kategori
CE 
Pengkhususan 
CE06, CE21
dan 
CE36
 Rabu,
7 Ogos 2019
Jam 2.30 Petang
Berkumpul di Bilik Mesyuarat, Bahagian Kejuruteraan Pertanian, Pejabat Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Terengganu Utara (IADA KETARA), Gerai, 22000
Jerteh Terengganu
Lawatan Tapak adalah WAJIB dan hanya penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dibenarkan hadir dan sila bawa sijil asal SPKK dan Sijil Taraf Bumiputera (STB).

 Bahagian Pembangunan, Aras 12, Menara, 4G1, Wisma Tani, No. 28 Persiaran Perdana Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62624 Putrajaya Malaysia

Selasa
10 September 2019
pada jam 12.00 tengah hari

Tender yang lewat tidak akan diterima

**Bagi petender yang tiada pengkhususan CE06, CE21 & CE36 seperti yang dinyatakan, petender perlulah mendapatkan Kebenaran Khas daripada CIDB. Kelulusan tersebut perlulah dibawa semasa lawatan tapak.
**Petender yang tiada pengkhususan seperti yang diiklankan dan tiada Kebenaran Khas tidak akan didaftarkan semasa lawatan tapak.
Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat dokumen dijual semasa waktu pejabat.

Bayaran Dokumen Tawaran hendaklah dibuat dalam bentuk Bank Draf/Wang Pos atas nama Ketua Setiausaha, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (Bayaran ini tidak akan dikembalikan). Dokumen Tender akan dikeluarkan kepada penama/wakil-wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, penama/wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa sijil asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan serta Sijil Taraf Bumiputera dan satu salinan bagi setiap sijil tersebut semasa membeli dokumen tender.

Dokumen Tawaran Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri serta ditulis nombor rujukan tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat :-

Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia
Bahagian Pembangunan
Aras 12, Menara 4G1,
Wisma Tani, No.28
Persiaran Perdana, Presint 4
62624 Putrajaya
jps   gov      terengganu   nre   jpa   mampu   msc   mdec   bpa