sidr-main

Tender / Sebut Harga

NO. TENDER : JPS/P/TG/SMA/01/20

JPS  Dikemaskini pada CetakEmel

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN

KENYATAAN TENDER

Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia/PUKONSA/UPKJ/Kementerian kewangan dalam Gred, Kategori, Pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan serta masih dibenarkan    membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:-

Bil

Pejabat Yang Memanggil    Tender

Nombor Tender

Tajuk Projek

(pembiayaan)

Taraf Syarat Pendaftaran

Tempat & Tarikh

Dokumen Mulai Dijual

Harga Dokumen & Bayaran Atas Nama Tempat, Tarikh & Waktu Tutup Tender

1.

JPS Negeri Terengganu

JPS/P/TG/SMA/01/20

Kerja-kerja Penyelenggaraan Kolam Takungan Paya Besar dan Lain-lain Kerja Berkaitan di Kampung Paya Besar, Mukim Kuala Berang, Hulu Terengganu, Terengganu Darul Iman.

Bumiputera

Berdaftar dengan CIDB

Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Dan

Sijil Taraf Bumiputera Yang Masih Sah

Gred: G5

Kategori CE

Pengkhususan

CE 21 dan CE 36

    

Bahagian Pengurusan Kontrak

JPS Negeri

Terengganu

12.03.2020

(Khamis) hingga

26.03.2020

(Khamis)

RM300.00

Ketua Pengarah

Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia

Bahagian Pengurusan Kontrak

JPS Negeri Terengganu

02.04.2020

(Khamis),

Jam

12.00 tengah hari

Lawatan Tapak/ Taklimat Projek adalah DIWAJIBKAN pada 12.03.2020 (Khamis) Masa 10.00pagi. Tempat Berkumpul: Bilik Mesyuarat, Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Hulu Terengganu, Terengganu. Hanya penama syarikat di dalam Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), PUKONSA atau UPKJ sahaja boleh menghadiri lawatan tapak/sesi taklimat. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ.

Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat.

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/ kiriman wang/ wang pos di atas nama Ketua Pengarah JPS Malaysia. Dokumen Tender akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor dikehendaki membawa perakuan/ sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Usahawan (jika berkenaan) beserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Bagi Kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, wakil Kontraktor yang sah dikehendaki membawa perakuan/ sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Pendaftaran PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera (jika berkenaan).

jps   gov      terengganu   nre   jpa   mampu   msc   mdec   bpa