sidr-main

Tender / Sebut Harga

NO. TENDER : JPS/IP/H/06/2020

Dikemaskini pada CetakEmel

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
KENYATAAN TENDER
Tender ini adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia/PUKONSA/UPKJ/Kementerian Kewangan dalam Gred, Kategori, Pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut:-
 
 
BIL PEJABAT YANG MEMANGGIL TAWARAN NO. TENDER/ TAJUK PROJEK (PEMBIAYAAN)** TARAF SYARAT PENDAFTARAN

TEMPAT & TARIKH

DOKUMEN MULAI DIJUAL

HARGA DOKUMEN & BAYARAN ATAS NAMA TEMPAT, TARIKH & WAKTU TENDER TUTUP
1 JPS Negeri Terengganu

JPS/IP/H/06/2020

PROJEK PEMBINAAN STESEN HIDROLOGI TELEMETRI DAN KERJA-KERJA BERKAITAN  DI NEGERI TERENGGANU UNTUK PROGRAM RAMALAN DAN AMARAN BANJIR NEGARA (PRAB) FASA 2

Bumiputera

Berdaftar Dengan CIDB

Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Sijil Taraf Bumiputra yang masih sah

Gred G6

Kategori ME

Pengkhususan M23

Bahagian Pengurusan Kontrak, JPS Negeri Terengganu

12.11.2020 (Khamis), hingga 26.11.2020 (Khamis).

RM 350.00

Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia

Bahagian Pengurusan Kontrak, JPS Negeri Terengganu


3.12.2020 (Khamis)
Jam 12.00 tengahari

Lawatan Tapak adalah TIDAK DIWAJIBKAN.
Namun, MENYERTAI DAN MENDENGAR TAKLIMAT TENDER ADALAH DIWAJIBKAN dan akan diadakan pada 12.11.2020 (Khamis) jam 10 pagi secara atas talian. Hanya kontraktor yang berdaftar sahaja akan diberikan kata laluan / link melalui email yang telah didaftarkan untuk menyertai dan mendengar taklimat serta memuat turun dokumen taklimat tender dan dibenarkan membeli dokumen tender. Sila berdaftar di pautan https://forms.gle/kebYJt7fw8PL1WSw9 bermula pada 2.11.2020 hingga 11.11.2020 . Hanya penama syarikat di dalam Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) sahaja boleh menyertai sesi taklimat. Kontraktor/Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai lain selain daripada penama dalam PPK dan SPKK.

Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender dan diperolehi di pejabat berkenaan semasa waktu pejabat.

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat di dalam bentuk draf bank/kiriman wang/ wang pos/ di atas nama Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia. Dokumen Tender akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor dikehendaki membawa perakuan/ sijil ASAL Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Usahawan (jika berkenaan) beserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Bagi Kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, wakil Kontraktor yang sah dikehendaki membawa perakuan / sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Pendaftaran PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputra (jika berkenaan). Kontraktor atau wakil yang sah hendaklah mematuhi Prosedur Operasi Standard (SOP) yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa dalam proses perolehan tender ini.

jps   gov      terengganu   nre   jpa   mampu   msc   mdec   bpa