sidr-main

Pencapaian Piagam Pelanggan

Pencapaian Piagam Pelanggan 2017 (Suku Tahun Ke-2)

Dikemaskini pada CetakEmel

* Paparan Setiap Sukutahun

Perkhidmatan

Pematuhan kepada jangka
masa / standard
piagam pelanggan

Ketidakpatuhan kepada jangka 
masa / standard 
piagam pelanggan

Jumlah
Perkhidmatan
yang
diberikan

Bilangan 
pematuhan
kepada
standard

Peratusan
pematuhan
kepada
standard

Nombor
bukan
pematuhan 
kepada standard

Peratusan 
ke atas
ketidakpatuhan
kepada standard


1. Bertindak balas terhadap sebarang aduan awam yang diterima melalui JPS Careline 1-300-80-1010 berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan banjir, sungai, kawasan pantai dan
saliran bandar dalam dua (2) hari bekerja.

5 aduan

100%

0 aduan

0 %

5 selesai


2. Memastikan pembayaran bil dan invois akan 
dibuat dalam tempoh tidak lebih daripada empat belas (14) hari dari 
tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.

0

0%

0

0 %

0 bil


4. Memberi nasihat teknikal / maklum balas dalam pembangunan
tanah tidak lebih daripada empat (4) minggu:

31

100%

0

0%

31
permohonan


i. Pengurusan Banjir

3 aduan

100%

0 aduan

0%

3 selesai


ii. Pengurusan Sungai Dan Zon Pantai

6 aduan

100%

0 aduan

0%

6 selesai


iii. Pengurusan Sumber Air dan Hidrologi

0 aduan

0%

0 aduan

0%

0 selesai

iv. Pengurusan Stormwater

5 aduan

100%

0 aduan

0%

5 selesai

jps   gov   1malay   terengganu   nre   jpa   mampu   msc   mdec   bpa