sidr-main

Pencapaian Piagam Pelanggan

Pencapaian Piagam Pelanggan 2018 (Suku Tahun Kedua)

Dikemaskini pada CetakEmel

Perkhidmatan Pematuhan kepada jangka
masa / standard
piagam pelanggan
Ketidakpatuhan kepada jangka 
masa / standard 
piagam pelanggan
Jumlah
Perkhidmatan
yang
diberikan
Bilangan 
pematuhan
kepada
standard
Peratusan
pematuhan
kepada
standard
Nombor
bukan
pematuhan 
kepada standard
Peratusan 
ke atas
ketidakpatuhan
kepada standard
1. Memastikan pembayaran bil dan invois akan 
dibuat dalam tempoh tidak lebih daripada empat belas (14) hari dari 
tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.
0 0% 0 0 % 0 bil
2. Memberi nasihat teknikal / maklum balas dalam pembangunan
tanah tidak lebih daripada empat (4) minggu:
48 100% 0 0% 48
permohonan
 i. Pengurusan Banjir 15 aduan 100% 0 aduan 0% 15 selesai
ii. Pengurusan Sungai Dan Zon Pantai 10 aduan 100% 0 aduan 0% 10 selesai
iii. Pengurusan Sumber Air dan Hidrologi 16 aduan 0% 0 aduan 0% 16 selesai
 iv. Pengurusan Stormwater 7 aduan 100% 0 aduan 0% 7 selesai
jps   gov      terengganu   nre   jpa   mampu   msc   mdec   bpa