Air Sebagai Satu Sumber

Teras Hasil
Teras Proses
Petunjuk Penilaian Prestasi
Air yang boleh didapati dalam bentuk kualiti dan kuantiti :

 1. bekalan air
 2. kehidupan akuatik
 3. riadah
 4. pelayaran

 • Infrastruktur.
 • Institusi /garispanduan
 • Operasi dan penyelenggaraan
 • Kajian
 • Indeks kualiti air.
 • Bil. kejadian pencemaran
 • Tempoh bebas "Water stress".
Informasi
 • Infrastruktur termasuk peralatan.
 • Operasi dan penyelenggaraan
 • Kajian

 • Bilangan pelanggan