Unit Korporat

LATARBELAKANG

  • Ditubuhkan untuk menyelaraskan dan mengumpulkan segala data - data serta kemajuan kewangan dan fizikal mengenai projek - projek pembangunan. Ia berfungsi sebagai unit sokongan untuk keseluruhan JPS Negeri Terengganu serta nadi penyelaras peruntukan induk belanjawan mengurus.

 

OBJEKTIF

  • Bertanggungjawab menjalankan kerja - kerja pengesanan dan penilaian, pengurusan maklumat, laporan dan perhubungan awam yang mana berkaitan dengan fungsi jabatan.

 

FUNGSI DAN AKTIVITI

1- Pengesanan dan Penilaian

  1. Penyediaan belanjawan jabatan
  2. Pengurusan pengagihan peruntukan jabatan

2- Pengurusan Maklumat

  1. Pengumpulan data data kewangan dan projek jabatan
  2. Mengurus sumber sumber maklumat berkaitan perkembangan kewangan dan projek

3- Laporan

  1. Penyediaan laporan kewangan dan projek bulanan dan tahunan
  2. Laporan pengesanan kemajuan fizikal projek dan jabatan.