Bahagian Perkhidmatan Mekanikal

Objektif

Kami komited untuk menyediakan perkhidmatan perundingan dan pengurusan yang berkualiti & profesional dalam kejuruteraan mekanikal & elektrik kepada tahap tertinggi kepuasan pelanggan, memupuk amalan kejuruteraan yang baik dan mementingkan alam sekitar.


Misi

Menjadi badan yang diiktiraf dalam menyediakan perkhidmatan kejuruteraan mekanikal & elektrikal yang komprehensif dalam pengurusan berkaitan air untuk memenuhi standard kualiti, perkhidmatan dan inovasi yang tinggi terhadap pelanggan kami, negara dan alam sekitar.;


Fungsi

  • Perolehan mesin dan peralatan mekanikal yang sesuai, yang diperlukan oleh Jabatan dari semasa ke semasa.
  • Penambahbaikan dan pembaikan peralatan mekanikal serta jentera Jabatan khususnya traktor, kenderaan dan pam (termasuk pam tetap dan mudah alih).
  • Ciptaan dan/atau pengumpulan, pentauliahan, pengujian dan pembaikan semua Watergates dan komponennya di bawah skim Jabatan Pengairan dan Saliran.
  • Reka bentuk, pentauliahan, ujian dan pembaikan semua komponen pam dan pam dalam skim Jabatan Pengairan dan Saliran.
  • Reka bentuk, pentauliahan, ujian dan selepas itu penjagaan untuk semua peranti mekanikal yang digunakan oleh Jabatan Mengurus semua item kejuruteraan mekanikal dan awam terpilih.
  • Program latihan dan peningkatan kemahiran kakitangan Jabatan dalam mengurus dan menyelenggara barangan mekanikal Jabatan.
  • Menjalankan penyelidikan dan pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan dan memodenkan input kejuruteraan mekanikal Jabatan untuk mengekalkan keberkesanan dalam memenuhi keperluan Jabatan.